İmam-Hatip
İmam-Hatip

 

DİDAR İmam Hatip Lisesi

Safa Vakfı çatısı altında DİDAR ( Dini İlimler ve Değerler Araştırma Merkezi ) bünyesinde yürütülen bu proje, İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin ilmi, mesleki, ahlaki, sosyal ve kültürel alanlarda donanımlı; vakıf hizmetlerinde gönüllü bireyler olmalarına katkı sağlamak amacıyla yürütülen bir programdır.

Taze gönüllerin manevî değerlerle buluşması, muhabbetin ve kardeşliğin tesisi, araştırmacı, lider ruhlu ve ilmi gayrete sahip bir  gençlik yetiştirilmesi projenin öne çıkan hassasiyetleridir.

 

Amacımız

Genel anlamda birinci önceliğimiz “Hakka ve yaratılmışların en güzeli insana hizmet etmek” gayesiyle,istikbalimizi olan çocuklarımızın dinimiz İslam’ı severek öğrenmesine ve yaşamasına vesile olmaktır.
Bunun yanında; Lider vasıflı ilmi gayreti olan bir öncü nesil yetişmesine katkıda bulunmak;
Öğrencilerin öncelikle Arapça olmak üzere Alet İlimleri ve Kur’an-ı Ker’im, dinî ilimlerde ileri seviyede bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

 

İlkelerimiz

v Toplumun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişmesine katkıda bulunmak.
v Hayırda yarışmak ve yardımlaşmak.
v İlişkilerimizde sevgi, saygı ve hoşgörüyü esas almak.
v Medeniyet değerlerimize bağlı kalarak kendimizi yenilemek ve iç eğitimi sürekli hale getirmek.

 

Mekan

Her bölgenin kendi imkânları dâhilinde uygun gördüğü bir mekân

 

Uygulanışı

– Her sınıfta 15 öğrenci olacak şekilde sınıf planlaması yapılır. Bölge şartlarına göre sayılar değişebilir.
– Sınıflar yaş, anlama hızı, seviye uyumuna göre Eğitim Koordinatörü tarafından yapılır ve hassasiyetle takip edilir.
– Ders programı okul saatlerine göre düzenlenir.

 

Zaman/Süre

Okul Dönemi (1 Ekim–31 Mayıs)/ 8 Ay

Sömestri Dönemi ( Kış Kampı)

Yaz Dönemi ( Yaz Kampı)

 

 

 

Yıllık Ders Müfredatı

1.YIL (9.SINIF)

-9. Sınıf Arapça (okul başarısına da katkı sağlamak amacıyla) takip edilecek
-Emsile, Bina, Maksut,
-Tashih-i Huruf,
-Hafızlık Çalışması (Yasin Suresi ve Duha-Nas süreleri arasındaki tüm surelerin ezberi)
-Matamatik

 

2.YIL (10.SINIF)

– Arapça: 10. Sınıf Arapça ders kitabı; Emsile, Bina, Maksut tekrar; Sarf ( Dönem boyu İzzi); Yaz döneminde okunan Avamil-i Birgivi, Avamil-i Cürcani tekrarı, Nahiv: İzhar,
– Kur’an-ı Kerim: Tecvit ve Mahrec; Fetih, Rahman, Mülk ve Nebe surelerini ezbere okuma; Yasin Suresi’nin tekrarı,
– Fıkıh: Nuru-l İzah
– Tefsir: Celaleyn Tefsiri (Kısa sureler)

 

3.YIL (11.SINIF))
– Akaid: Nesefi akaidi
– Fıkıh: İhtiyar (İbadet bölümü)
– Tefsir: Celaleyn Tefsiri (1. Ve 30. Cüzler)
– Nahiv: En-nahvü’l-vadıh (1. kitap)
– Kur’an-ı Kerim: 30. Cüz Ezber,

 

4.YIL (12.SINIF))PROGRAMI (12.SINIFLAR İÇİN)
– Hadis: Feyzü’l-Kadîr,
– Tefsir: Yasin, Tebareke, Amme sureleri (Celaleyn Tefsiri)
– Kur’an-ı Kerim: Hucurat, Cuma ve Saf surelerinin ezberlenmesi,                      

– Üniversite Hazırlık Çalışma Atölyesi