İlmihal Yarışması
İlmihal Yarışması

 

Anayasamızın 24. maddesinde …”din ve ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din Kültürü ve Ahlâk öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır.” Milli Eğitim Temel Kanununda da ifade edilen; yetişen neslin “milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını ve milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan” bireler olarak yetişmesi ve geleceğe hazırlanması ihtiyacı daima hassasiyetini koruyan bir husus olarak kendini göstermektedir. Gençlerimizin kimsenin güdümünde kalmadan, araştırma ve sorgulama ile doğru bir din anlayışına sahip olması, bu amaca ulaşmada son derece önemlidir. İslam dininin inanç, ibadet ve sosyal yaşam konuları geçmişten günümüze din bilginleri tarafından İlmihal adı ile adlandırılmıştır. İlmihal derslerinin en öncelikli başlıkları ise temel inanç esasları ve ibadet konularıdır. Gençlerimizin bu temel konuları önemseyerek doğru kavramaları için okuma ve öğrenme farkındalığı oluşturmak amacıyla Nevşehir İli Merkez İlçe ortaöğretim kurumları 9. sınıflar arasında “İlmihal Yarışması” yapılmasının faydalı olacağı düşünülmüş Safa Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,Enderun Eğitim Vakfı ve Semerkand Buhara Eğitim Vakfı tarafından bu yarışma düzenlenmiştir.

YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI: Yarışmaya katılmak isteyenlerin,  

www.safavakfi.org.tr adresinden ilan edilecektir. Sınav 09 Nisan 2017 tarihinde; ( Hafta sonu) Öğrenciler ve cezaevi mahkumları için sabah saat 10.00-11.00/11.20 arasında olacaktır. Sınav sonuçları en geç 7 (yedi) gün içinde ilan edilecektir.

Proje Ortakları:

Nevşehir Belediyesi

Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü

Safa Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Semerkand Buhara Eğitim Vakfı