Başkan' ın Kaleminden
Başkan' ın Kaleminden

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

 

Bizlere yüce dinimiz İslâm’a, milletimize ve bütün insanlığa hizmet etme şerefini bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun. Hz. Adem’den Resûl-i Ekrem Muhammed Mustafa (sas)’ya kadar insanlığın kutlu elçilerine salat ve selam olsun.

Hz. Peygamber (sav), hiç kuşkusuz, bütün Müslümanlar için her zaman ve her asırda yegâne örnektir. Mühim olan, her asırdaki Müslümanların onun (sav) rehberlik ve önderliğine ne kadar ve ne şekilde başvurabildikleri ve onun (sav) insanlık âlemine kazandırdığı değerlere, evrensel ilke ve esaslara ne ölçüde riayet edebildikleridir.

İslâm Peygamberi (sav), kızgın çölün bereketsiz topraklarında bedevi insanlardan oluşan bir toplumdan İslâm medeniyetinin nüvesini teşkil eden medeni bir toplumu hem de çok kısa bir zaman diliminde inşa etmiş, aşağıların aşağısına yuvarlanmış insanlığı yüksek değerlerle buluşturmuştur. Kısacası Hz. Peygamber (sav), çok kısa bir sürede küfür, şirk, kin, nefret ve intikam toplumunu iman, İslâm, sevgi, muhabbet ve rahmet toplumuna dönüştürmüştür

Kur’an-ı Kerim’in temel sabiteleri ve evrensel mesajları, Peygamber Efendimizin (sav) çağlar üstü örnekliği ve rehberliği önümüzde duruyor. Rabbimiz hak, hakikat, adalet, ahlak, fazilet ve erdem yolunda hizmet etmeyi hepimize emrediyor. Hz. Peygamber (sav), insan-ı kâmil olmanın yollarını sünnet-i seniyyesiyle bizlere en güzel bir biçimde gösteriyor.

Allah’tan (cc) ilmini alan Hz. Muhammed (sav), kendi zamanını ve bütün zamanları kuşatan, insanlara Rabbimizin rahmet ve şefkat nazarıyla bakan, eşi benzeri olmayan tek eğitimcidir. Bu güzide ve harikulade eğitimcinin tebliği bir cümle ile ‘’ Allah (cc)’ in razı olacağı arınmış bir ruh sahibi yapmak’’ şeklinde ifade edilebilir.

‘’Ey Rabbim, bana ve anne-babama lütfettiğin nimetlere karşı şükretmeyi ve senin razı olacağın salih amelleri işlemeyi bana nasip et ve beni rahmetinle salih kullarının içine kat’’ (Neml-19) diyen Hz. Süleyman gibi bütün nebiler ve onlardan sonra gelen sadıklar hep Rabbimizin rızayı barisini istemişlerdir. Bu gaye doğrultusunda her an mücadele ve mücahede içinde olmuşlar, Hakk’ın rızasını kazandıracak salih ameller işlemeye gayret etmişlerdir.

Yüze Allah(cc)’ ın sevgisine, hoşnutluğuna ve bağışlamasına ermenin yegâne yolu da yine O yüce ve sevgililerin sevgilisi Hz. Muhammed (sav)’ in yolundan gitmek (Ali-imran-31) ve asırlar öncesinde yaptığı O’nun gibi ümmetinin derdiyle dertlenmektir.

Hayata ve insanlara bakıldığında O(cc)’ un hoşnutluğunu kazanmak için Ümmet-i Muhammed’e hizmet etmek, onlara peygamberi bir gözle bakmak gerekir. Hz. Peygamberin aşıkları da –asırlar boyunca yanan mum misali- etraflarını aydınlatmak adına kendilerini feda etmişlerdir.

Bu uğurda vakfımız, Kur’an ve Sünnet ekseninde; kurumsal bir disiplin ve sistematik araştırmalarla sürdürülebilir bir eğitim modeli oluşturarak, çağı doğru okuyabilen, geleceği Müslümanca inşa edebilecek öncü nesiller yetiştirmeyi kendisine gaye edinmiştir.

Dini ve manevi değerlerin gündelik hayatın bir parçası olabilmesinin yolunun Din eğitimi ve öğretiminden geçtiğini takdir ederek, çalışmalarını bu eksen etrafında belirlemektedir.

Bugün, gençlerimizin yeryüzünü imar etmesi şuuruyla, değerlerimiz doğrultusunda ve geleceğin sorumluluğunu da yüklenebilecek nitelikte yetişmesi Rabbimizden en büyük niyazımızdır.

Kalb-i selim, Dostlarla buluşma, Cuma sohbeti dersleri, DİDAR (dini ilimler ve değerler akademisi) altında, Medrese, İmam Hatip Lisesi, İlahiyat ve İlahiyat yüksek lisans programları, yurt ve eğitim çalışmaları, yerinde eğitim programları, eğitim kurumlarımız; Özel Safa Okulları, Özel Safa Kelebek Anaokulu ve Kreşleri, Cahit Zarifoğlu gençlik ve bilgi evi, etüt merkezleri, safa uzem, projelerimiz ve proje yöneticiliği eğitimleri,farklı yaş guruplarına hitap eden, kuran, hadis ve fıkhi dersler, dil okulları, yurt dışı dil kampları, geleneksel yaz etkinlikleri, kişisel gelişim seminerleri, kıraat ve hafızlık eğitimleri, erkek ve kız kuran kursları gibi daha bir çok faaliyet içerisindeki Vakfımız, inançlı, kararlı, ahlaklı ve sağlıklı bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmaktadır. 

Bir aşkla çıktık yola, Bir olanın aşkıyla, gücümüzü kuran-ı kerimdeki buyruklarından aldık. İlham aldık Resulü Ekrem’in (Sav) hadislerinden. Bir kararla çıktık yola. Kalu belada verilen sözün sadakati ile. Bizi bu yolculukta yalnız bırakmayan tüm gönüllülerimize ve temsilcilerimize en kalbi şükranlarımı sunar, daha nice hizmetlerde buluşmayı, Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.

 

   Safa Vakfı Genel Başkanı

    Mehmet Fatih ÇİFTÇİ