Kavak İskelesi Cami İnşaatında Sona Gelindi

1) Kavak İskelesi camii yeri,Üsküdar İlçesi Selimiye Mahallesinde Burhan Felek Caddesi, Marmara Üniversitesi Haydarpaşa yerleşkesi karşısında,deniz tarafında Haydarpaşa limanı tesisleri alanındaki boş alandır.

 

 

 

 

1) Kavak İskelesi camii yeri,Üsküdar İlçesi Selimiye Mahallesinde Burhan Felek Caddesi, Marmara Üniversitesi Haydarpaşa yerleşkesi karşısında,deniz tarafında Haydarpaşa limanı tesisleri alanındaki boş alandır.

 

 

2) Kavak İskele Camii; 1666 yılında Sultan IV. Mehmet’in haznedarı Hacı Beşir Ağa tarafından inşa edildi. Kırım Harbi (1853-56) sebebiyle İstanbul’da bulunan İngiliz askerlerinin taşkınlıkları yüzünden minaresi dışında kendisinden bir iz kalmadı.

3) 1885 yılında Sultan Abdülhamit tarafından yeniden inşa edilen Kavak İskele Camii, 1935 yılında kapatıldı. Askeri alanda kalan cami harap oldu. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun kararıyla eski eser vasfını kalmadığı iddia edilerek Kavak İskele Camii yıkıldı.

4) Dış cephe mimarisi,birbirleri ile benzer bir siluet yansıtmaktadır. Minare külahındaki boğum ile Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne Binasının soğan başı üslubundaki kule kubbeleri II.Abdülhamid dönemi mimarisinin özelliğidir. Cami fevkanîdir(yüksek giriş). Taş ve tuğla ile yapılmıştır.

5) Sekiz pencereden ışık alan caminin minberi ahşaptır. Son cemaat yerinin üstü müezzin mahfeli idi. Sağdaki minaresi 1929 yılında yıkılmıştı. 22 taş basamaklı merdiven ile caminin kapı sahanlığına çıkılırdı.

6) Bu vakıf eserinin Rekonstrüksiyon(yeniden aslına uygun inşası) planlamasında yapının yıkılmadan önceki son fotoğraf verileri değerlendirilerek oluşturulan Restitüsyon projesi doğrultusunda,son dönem mimari karakteri ile özgün yapı malzemesi kullanılmak üzere projelendirilmiştir.

 

KAVAK İSKELESİ CAMİ SONA ERDİ  💙

"Gayemiz, Hakk'a Yaratılmışların En Güzeli İnsana Hizmettir."