Gizililik ve Kişisel Verilerin Korunması

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Safa Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, hizmetlerini daha sağlıklı ve hakkaniyetli verebilmek, bağışçı, gönüllü ve ihtiyaç sahiplerine gerek görüldüğünde ulaşabilmek ve ihtiyaç sahiplerinin taleplerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi sizlerden talep etmektedir.

 

Safa Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kendisine verilmiş olan, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kişisel veri olarak sayılan kişisel bilgilerin tek başına ve/veya başka kişisel verilerle birleştirerek kullanılmak üzere toplanmasına, işlenmesine, Safa Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  tarafından ilgili 3. kişi ve kurumlarla paylaşılmasına dair haklarını saklı tutar.

 

Aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece kişi, kişisel verilerinin toplanmasını, işlenmesini, kendisine her türlü iletişim vasıtası ile ulaşılmasını ve veri paylaşımı ile ilgili tercihlerini yazılı olarak bildirmediği sürece mevcut uygulamaya devam edileceğini kabul eder.

 

Ayrıca 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Vakfımız "Veri Sorumlusu" sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

 

Bu çerçevede kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde Safa Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir. Belirtmek isteriz ki; Kişisel Verileriniz Vakfımıza ilişkin tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek ve bağış çalışmalarını geliştirmek amaçlarıyla tarafımızca kullanılabilecektir.

 

Bu kapsamda dilediğiniz zaman Kanunun 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Vakfımıza başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen bağışçılarımızın

 

-  Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-  İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,

-  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-  Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,

-  Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,

-  İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,

-  Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme,

​haklarına sahiptirler.

"Gayemiz, Hakk'a Yaratılmışların En Güzeli İnsana Hizmettir."